За нас

 „БИТ ЕЛЕКТРОНИКС” ООД има следния предмет на дейност:

- проектиране и производство на микроконтролери, печатни платки, интерфейсни устройства,  апарати за глобално позициониране, електронни информационни табла, битова електроника, уреди и апарати за измерване;

- производство на системи за достъп и контрол на работно време;

- компютърни и интернет услуги, доставка на интернет, уеб хостинг, Уеб дизайн, изработване на web-страници и софтуерни програми;

- поддръжка и ремонт на компютърна техника;
- разработване, внедряване, поддръжка и търговия на програмни продукти и информационни системи;
- проектиране, изграждане, поддържане и сертифициране на локални и глобални оптични комуникационни мрежи;
- услуги в областта на електронната търговия и реклама;
- проектантска  дейност;
- внедряване и обслужване на информационни програми и системи;
- консултантски услуги;

 


    Проекти:

- Цифров контрол на инкубатори и люпилни щкафове. Микроконтролери, които управляват процесите в инкубаторте и лщпилните шкафове, свързани в мрежа, която позволява дистанционен контрол. Точност на регулиране на температурата - 0,1 C. Работа в изключително тежки условия - много висока относителна влажност, и използване на агресивни дезинфекционни препарати. Клиенти - Реализирано в повечето големи птицекомбинати в България.


- Периферни устройства за контрол на достъпа и WEB базирана система за достъп. Периферните устройства са на базата на съвременни електронни решения и осигуряват много добра надежност и работа, както в мрежа, така и в автономен режим. За исграждането на системите на достъп се изплзват разпределени системи от микроконтролери (DES), иазградени по такъв начин, че да се позволява и самостоятелната им работа. Това увеличава надежността на системите, като запазва работоспособността им при прекъсване на мрежата или при повреда на някое от устройствата. Клиенти - Sofia Airport Center, Пирогов.


- Озвучителна система с адресируеми микрофонни пултове и програмируеми зони на озвучаване. Системата е проектирана по поръчка на Пирогов, за озвучаване на реанимационно отделение. В микрофонните пултове има вградени микроконтролери, които комуникират с централен репартитор. С бутоните на пулта оператор избира, коя зона да бъде активрана. Индикация за заета линия и предотвратяване на колизии. Комуникация по една усукана двойка.


- Система от електронни часовници със сверяване на времето от GPS  системата. Електронните часовници могат да работят автономно или в система. В система, комуникират по между си, като главния часовник, в който има GPS модул, изпраща точното време към всичко останали часовници. Предназначена е за големи обществени сгради и помещения. Височина на цифрите 70мм, цвят син. По заявка на Пирогов.


- Периферен контролер и енергонезависима памет за PC на PCI интерфейс. Контролерът е реализиран на базата на CPLD на фирмата XILINX. Притежава 24 цифрови изходи тип "Отворен колектор" стовароспособност 0.5А, 16 цифрови входа 12V , със защитиот ESD, и 512KB енерго независима памет захранвана с Li батериия. Контролерът е по поръчка на фирма "Проксима-3" за вграждане в игрални автомати.


- GSM/GPRS модул. Модулът притежава вграден микроконтролер, който е програмиран с универсално приложение - изпраща през определен интервал състоянието на аналогови и цифрови входове на зададен сървър, изпраща SMS при възникване на определени събития, а също и приема SMS със команди. Може да се използва и като дистанционно управление. Притежава 4 оптино разделени входове, 1 релеен изход и 4 аналогови входа. Захранването е непрекъсваемо, има вградена батерия, която осигурява работа до 3 денонощия.


- Етернет контролер за дистанционно наблюдение и управление на процеси. Вградения WEB сървър позволява наблудението на процесите в графичен и табличен вид. WEB страниците, които се сервират, могат да се променят от потребителя, като зареждането им става по интерфейс RS232  и PC. Притежава 8 аналогови входа, 24 цифрови IO порта, RS232, RS485, i Ethernet 10Mb/s. Памет за запис на данните 1Mb.  


- Електронен касов апарат от ново поколение по изискванията на наредба 18/2010г. В изделието са използвани последно поколение ARM7-Cortex процесори на фирмата Texas Instrumens. Използван е графичен дисплей с 128х64 точки, на който се изписват до 8 реда информация. Това позволява гъвкав и дружелюбен операторски интерфейс, както и кратко време за обучение за работа с апарата. USB входът е в режим -host , т.е към касовия апарат могат да се свързват периферни устройства от типа – PC клавиатура и Барскенери. Добавена е и външна SD карта, която може да съдържа базата данни с артикули и файлове за справки, или да се използва за въвейдане на тия данни в касовия апарат. По изискванията на наредбата, касовия апарат има вграден GPRS данъчен теминал за връзка с данъчен сървър. Изделието е проектирано и сертифицирано за „Карат Електроникс“ АД Велико Търново.

 

BitElectronics Ltd.

Русе